• Zwroty i reklamacje

Jak należy złożyć reklamację?:

Zgłoszenia reklamacji możemy dokonać za pomocą: formularza kontaktowego (wzór Formularza reklamacyjnego w dalszej części dokumentu), w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Amekame.pl (514-003-900) lub wysyłając mail na adres amekame.pl@gmail.com

1. Formularz kontaktowy: reklamację zgłaszamy na podstawie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT. W temacie wiadomości wpisujemy "REKLAMACJA".

Niezależnie od sposobu zgłoszenia reklamacji, musimy podać następujące dane:

- numer zamówienia lub data zamówienia wraz z imieniem i nazwiskiem zamawiającego oraz nr telefonu (do ewentualnego kontaktu z osobą reklamującą towar)

- przyczyna reklamacji (towar uszkodzony/nasiona nie spełniają moich oczekiwań kolekcjonerskich),

- odmiany które zamówiłeś,  

- określenie tematu reklamacji - nazwa odmiany oraz ilość

- adres do wysyłki nowych nasion.

Sklep Amekame.pl w przeciągu 48 godz. od złożenia reklamacji odpowie jak dana reklamacja została rozpatrzona. Przygotuj się na odesłanie do nas wadliwych nasion - wskazówki otrzymasz w odpowiedzi na reklamację.

 

Pozytywnie rozpatrzone reklamacje

Wszystkie pozytywnie rozpatrzone reklamacje zostaną przez nas wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej tej samej co podstawowego zamówienia. Reklamacja będzie zawierała ten sam rodzaj nasion (reklamacja odmian automatycznych - wysyłka odmian automatycznych; reklamacja odmian feminizowanych - wysyłka odmian feminizowanych). Jest możliwość że reklamacja nie będzie zawierała dokładnie tych  samych odmian, jednak odmiany wysyłane za reklamacje będą porównywalne pod kątem genotypów jak i plonu, czasu kwitnienia czy też zawartości THC.

 

 

 

..................., dn............. 20.... r.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE KLIENTA:

 

Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

e-mail: ...........................................................................................................................................

tel. .................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego..........................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru .....................................................................................................................

Nazwa towaru ...............................................................................................................................

Nr paragonu/faktury .....................................................................................................................

Nr karty gwarancyjnej ...................................................................................................................

Ogólna wartość towaru .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

 

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ...................................................................................................

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

 

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

 

(___) usunięcie wady,

 

(___) obniżenie ceny,

 

(___) odstąpienie od umowy.

 

 .....................................................

(czytelny podpis reklamującego)

  • Sklep zamknięty